SADE YAĞ NEDİR

SADE YAĞ NEDİR

Besleyici özellikleri olan peynirden farklı olarak yoğurdun da uzun süreli olarak saklanması aslında yoksul ve göçebe halkın zorunluluklarından birisidir.


Geçimini hayvancılıkla sağlayan insanlar, ihtiyaç duydukları malları satın alabilmek için hayvanlarını veya süt ürünlerini satarak geçimini sağlarlar. Ama peynirin veya sütün yanı sıra önemli bir ticari mal olan ‘sadeyağ’ın da ilk çağlardan beri kullanıldığı biliniyor.


İlk çağlardan günümüze (özellikle margarin ve sıvı yağların ticari anlamda kullanımına kadar- ülkemizde 1960’lı yıllar) Akdeniz havzasında bilinen zeytinyağı ve güney Mezopotamya da bilinen susam yağından farklı olarak Anadolu ve Kafkasya’da sadeyağ mutfakların en önemli ihtiyaç malzemesiydi.


Yunan ve Roma uygarlıklarının daha sonra Hıristiyanlığın önemli bir ticari metası ve bol reklâmlı zeytinyağına koşut olarak Anadolu, Kafkasya, Mısır ve Mezopotamya margarin çıkana kadar sadeyağlı yemekler yapıyordu.


Topkapı Sarayı Matbah-ı Amiresinde yemeklere kullanılan sadeyağ önemli bir alım maddesiydi. Bir süt ürünü olarak sadeyağ, yoğurdun ‘yayık’ veya ‘tuluk’ adı verilen tahta ve hayvan derisinden kaplarda sadeyağnın çıkarılması ve bu yağın eritilerek saflaştırılması sonucunda elde edilir.


Türk Gıda Kodeksinde, Sadeyağ, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğine göre; Sadeyağ: Süt ve/veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az %99 oranında süt yağı içeriğine sahip üründür.